Adriana Varejão and the Mestizo Mind | GAGOSIAN Whitewall, 27 de setembro de 2017